Piedāvā iespēju kļūt par C kategorijas treneri

08.08.2018

Jau vairāk kā 10 gadus biedrība "Latvijas Treneru tālākizglītības centrs" realizē C kategorijas treneru mācības. Tās komandā strādā izcilākie sporta nozares profesionāļi, kā rezultātā "Latvijas Treneru tālākizglītības centrs" kļuvis par akreditētu izglītības iestādi.

Arī šogad centrs aicina mācībām pievienoties sportistus, trenerus vai sporta interesentus, lai iegūtu Latvijas valsts atzītu trenera sertifikātu, kas sniedz iespēju likumīgi strādāt par treneri gan privātajā sektorā, gan valsts sektorā sporta nozarē.   

Mācību sākums: 2018.gada 12.septembrī. Mācību ilgums: 10 mēneši. Mācību laiks: trešdienās no pulksten 10 līdz 15.30. Mācību maksa: 700 eiro (mācību maksu var dalīt vairākos maksājumos (līdz 10), kopējā summa no tā nemainās. Mācību norises vieta: Brīvības gatve 333, Rīga (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija).

 Nepieciešamā izglītība: vidējā; Mācību forma: teorētiskās lekcijas; Mācību noslēgums: 2019.gada jūnijs.

Mācību priekšmeti:
Anatomija;
Fizioloģija;
Sporta psiholoģija;
Sporta pedagoģija;
Treniņu teorija;
Sporta medicīna;
Sportistu uzturs;
Trenera gada plāna izstrāde izvēlētajā sporta veidā.

Mācoties, jūs:iegūsiet zināšanas no labākajiem sporta nozares teorētiķiem un praktiķiem;
varēsiet piekļūt mācību materiāliem, vērtējumiem un veiktajiem maksājumiem elektroniski –  izglītības vadības sistēmā;
varēsiet brīvi izmantot plašu sporta zinātnes bibliotēku;
iegūsiet prasmes plānot un izstrādāt treniņu gada plānus, novērtēt audzēkņu sagatavotību, izstrādāt sagatavotībai atbilstošus vingrinājumus, kas nodrošina efektīvu iedarbību, attīstīt sporta veidam nepieciešamās fiziskās īpašības u.c.;
iegūsiet jaunus kontaktus, kas noderēs trenera darbā;
ērti nokļūsiet uz mācībām, jo atrodamies vietā, kur ērti piekļūt gan ar sabiedrisko, gan ar privāto transportu;
absolvējot mācības, saņemsiet apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi.
Pieteikties mācībām un iegūt sīkāku informāciju var mājas lapā treneruizglitiba.lv.

Latvijas Treneru tālākizglītības centrs