Projekti

2023-25 ICARUS - Including Chess As a Re-education Up-Skilling tool N. 2023-1-IT02-KA220-ADU-000152409

ICARUS ir inovatīvs projekts, kura pamatmērķis ir attīstīt soft skills (starpnozaru) prasmes ieslodzīto vidū, kā arī veicināt pozitīvas izmaiņas domāšanā un uzvedībā, kā galveno instrumentu izmantojot šaha spēli cietumos.