LSFP aicina pieteikties sporta literatūras izdošanas konkursam

25.07.2017

Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) aicina pieteikties projektu konkursam „Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana", līdz 2017. gada 15. septembrim LSFP sekretariātā iesniedzot projektu pieteikumus un pieteiktās literatūras tekstu. Literatūra tiks izdota sērijas “LSFP sporta metodiskā literatūra” ietvaros.

Projekta pieteikumus konkursam tiek aicināti iesniegt Latvijā Sporta likumā minētās sporta organizācijas un MK noteikumu kārtībā atzītās sporta federācijas, kā arī ar LSFP valdes lēmumu – citas sporta nozarē kompetentas institūcijas. Lai piedalītos konkursā, pretendentiem līdz 2017. gada 15. septembrim LSFP sekretariātā jāiesniedz projekta pieteikumu, projekta īstenošanā iesaistīto autoru lietišķā biogrāfija (CV) un pieteiktās literatūras teksts.

Iesniegtie projekti tiks vērtēti pēc literatūras izdošanas pamatotības, tās potenciāla popularizēt sportu Latvijā, kā arī izmaksu pamatotības. Kā prioritāri šajā konkursā tiks uzskatīti oriģināldarbi un sporta veidu metodiskā literatūra, kurai ir augsts potenciāls sporta veicināšanai Latvijā.

Iesniegtos projektu pieteikumus izvērtēs kompetentu ekspertu grupa, kuras satāvā būs pārstāvji no Latvijas Sporta federāciju padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Olimpiskās komitejas un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas.

Konkurss tiek organizēts pamatojoties uz Sporta politikas pamatnostādņu 2014. – 2020. gadam sadaļas, kas nosaka finansiāli atbalstīt sporta literatūras izstrādi, tulkošanu un izdošanu. Konkursā pieteiktie projekti tiks finansēti no LSFP budžeta šim nolūkam paredzētajiem finanšu līdzekļiem – valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” Izglītības un zinātnes ministrijas 2018. gadā piešķirtā finansējuma.

Projektu konkursa nolikums pieejams šeit.
Konkursa pieteikuma forma pieejama šeit.