Studenti aicināti pieteikties jaunam Brīvās izvēles studiju kursam šahā

17.01.2018

No 2018. gada janvāra studentiem no jebkuras augstskolas tiek piedāvāts apgūt šaha spēli vai uzlabot jau esošās šaha spēles prasmes savu studiju ietvaros, neatkarīgi no esošo priekšzināšanu līmeņa.

Brīvās izvēles (C daļas) priekšmets "Šahs” tiek piedāvāts Rīgas Tehniskajā universitātē, kura šobrīd ir vienīgā Latvijas augstskola, kas piedāvā šahu kā mācību priekšmetu. Pēc veiksmīgas kursa apgūšanas studenti saņems 2 kredītpunktus. Lai pieteiktos studiju kursam, RTU partneruniversitāšu (LU, LMA, LLU, LKA, ViA, Turība) studenti aicināti aizpildīt RTU klausītāja reģistrācijas veidlapu un norādot izvēlētā sporta veida kodu, kuru vēlās apgūt kā C daļas kursu. Šaha nodarbības vada FM Valdis Troņenkovs.

Pēc veidlapas aizpildīšanas, tā ir jāiesniedz saskaņošanai savas augstskolas studiju programmas direktoram. Saskaņoto veidlapu jānogādā tā RTU Tālākizglītības nodaļā Kaļķu ielā 1-208.kab. vai jānosūta to ieskenētā veidā uz e-pastu talakizglitiba@rtu.lv. Maksu par nodarbību apmeklēšanu segs studenta augstskola.

Ja gadījumā studenta augstskola nav RTU partneruniversiāte, vai arī persona pašlaik nestudē nevienā augstskolā, bet vēlās apgūt RTU kursu "Sports”, tad ir jāaizpilda reģistrācijas veidlapa, jānogādā tā RTU Tālākizglītības nodaļā Kaļķu ielā 1-208.kab. vai jānosūta to ieskenētā veidā uz e-pastu talakizglitiba@rtu.lv. Pēc veidlapas iesniegšanas tiks sagatavots rēķins un līgums par atsevišķa kursa apguvi RTU.

Pēc dokumentu sakārtošanas, students reģistrējās RTU iekštīkla sistēmā www.ortus.lv un ar to pašu lietotājvārdu un paroli varēs ielogoties RTU Sporta centra mājas lapā www.sports.rtu.lv. Studentam, ielogojoties savā profilā, automātiski tiks aktivizēta virtuālā nauda, kuru varēs izmantot reģistrējoties uz šaha nodarbībām.

Jautājumu gadījumā sazināties var ar RTU Tālākizglītības nodaļu, rakstot uz talakizglitiba@rtu.lv vai RTU Sporta centru, rakstot uz sports@rtu.lv