Federācija konkursa kārtībā atbalstīs tās biedru rīkotus pasākumus

20.04.2022

Latvijas Šaha federācija (LŠF) nolēmusi atbalstīt tās biedru rīkotos pasākumus (turnīrus, meistarklases u.c.) 2022.gadā. Šim nolūkam kopējais finansējums paredzēts 800 eiro.

Latvijas Šaha federācija šādu konkursu rīko pirmo reizi un mērķis ir atbalstīt biedru rīkotos pasākumus 2022.gadā. Katrs LŠF biedrs var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu, un nevar pieteikt projektus, kuri ir iekļauti LŠF 2022.gadā finansēto aktivitāšu sarakstā.

Lai piedalītos konkursā, biedram līdz 15.maijam jāiesniedz projekta pieteikums un plānotā pasākuma nolikums. Projekta pieteikums iesniedzams elektroniski uz e-pastu info@sahafederacija.lv.

Konkursam iesniegto pieteikumu apkopojumu un izvērtējumu veic LŠF valde saskaņā ar noteiktiem vērtēšanas kritērijiem nākamajā valdes sēdē pēc konkursa pieteikšanas termiņa beigām.

Detalizēta informācija apskatāma konkursa nolikumā. Pieteikuma anketa pieejam šeit.

Ja pasākuma organizators nav LŠF biedrs, tad tas var aizpildīt pieteikuma anketu, kļūt par biedru un iesniegt pieteikumu.