Latvijas komandu čempionāts blicā. Foto: A.Ter-Avetisjana

13.12.2021