Rīgas Vasaras šaha festivāls, atklašana un pirmā kārta.

15.06.2020