Balvu novada atklātais čempionāts 2022. Foto: E.Gabranovs un A.Jasinskis

26.07.2022