"Rīgas Šaha Lieldienas" blica turnīra laureātu apbalvošana

18.04.2022